Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Ministru kabineta tīmekļvietni - https://jurmala.lv/lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Ministru kabineta tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Aizpildāms formas lauks šobrīd neiezīmē kļūdu, ja aizpildīts kļūdaini. 
  • Pamatstruktūrās elementi šobrīd var netikt atpazīti korekti, ņemot vērā, ka to nosaukumi atkārtojas un nav atšķirami, kā arī vietām netiek attēlota, piemēram, kājenes sadaļa. 

Piekļūstamības alternatīvas

Ja Jums ir nepieciešams saturs citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi prese@jurmala.lv, norādot:

  • saiti uz saturu (URL);
  • Jūsu vārdu un e-pasta adresi;
  • formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, audio CD, piekļūstams PDF).

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, sazinieties ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļu

E-pasts: prese@jurmala.lv
Tālrunis: 67093925
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 01.07.2021.