Procedūra
Lokālplānojuma pilnveidošana
Statuss
Noslēdzies

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka 2022. gada 24. novembrī ir pieņemts Jūrmalas domes lēmums Nr. 549 „Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, atkārtotu pilnveidošanu”.

Ar lēmumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv   un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv  .