Procedūra
Paziņojums
Statuss
Noslēdzies

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka 2022. gada 24. novembrī ir pieņemts Jūrmalas domes lēmums Nr. 547 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 20. februāra lēmuma Nr. 89 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu”.

Ar lēmumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv   un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.