Procedūra
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu
Statuss
Noslēdzies

Jūrmalas pilsētas dome 2020. gada 17. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 761 “Par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.  Publiskā apspriešana norisinājās no 2021. gada 1. ūnija līdz 2021. gada 2. jūlijam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punktu Jūrmalas pilsētas dome informē, ka 2021. gada 16. jūlijā plkst. 12.00 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, notiks detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšana.  

Jautājumos par saņemtajiem atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem aicinām izmantot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni 29425622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv. Interesenti ar pārskatu par saņemtajiem atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē jurmala.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .