Procedūra
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšana
Statuss
Noslēdzies

Jūrmalas dome 2022.gada 27.janvārī pieņēma lēmumu Nr.29 “Par detālplānojuma zemesgabalam Krūmu ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisinājās no 2022.gada 17.februāra līdz 2022.gada 17.martam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punktu Jūrmalas valstspilsētas administrācija informē, ka 2022.gada 16.maijā plkst.11.00 Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā notiks detālplānojuma zemesgabalam Krūmu ielā 2, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšana.  

Jautājumos par saņemtajiem atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem aicinām izmantot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni +371 29425622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv. Interesenti ar pārskatu par saņemtajiem atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem varēs iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .