Procedūra
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšana
Datums
2022. gada 21. novembrī plkst.12.00
Statuss
Noslēdzies

Jūrmalas dome 2022. gada 18. augustā pieņēma lēmumu Nr. 389 “Par detālplānojuma  zemesgabalam 18. līnijā 1A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskā apspriešana norisinājās no 2022. gada 5. septembra līdz 2022. gada 3. oktobrim. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punktu Jūrmalas valstspilsētas administrācija informē, ka 2022. gada 21. novembrī plkst.12.00 Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā notiks detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšana.  

Jautājumos par saņemtajiem atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem aicinām izmantot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni 29425622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv. Interesenti ar pārskatu par saņemtajiem atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem varēs iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .