Procedūra
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšana
Datums
2022. gada 9. septembrī plkst.10.00
Statuss
Noslēdzies

Jūrmalas dome 2022. gada 30. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 290 “Par detālplānojuma grozījumu  zemesgabalam 20. līnijā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskā apspriešana norisinājās no 2022. gada 21. jūlija līdz 2022. gada 18. augustam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punktu Jūrmalas valstspilsētas administrācija informē, ka 2022. gada 9. septembrī plkst.10.00 Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā notiks detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšana.  

Jautājumos par saņemtajiem atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem aicinām izmantot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni 29425622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv. Interesenti ar pārskatu par saņemtajiem atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem varēs iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .