Procedūra
Paziņojums
Statuss
Noslēdzies

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3. punktu Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka 2022. gada 5.maijā ir pieņemts domes lēmums Nr. 195 „Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr. 547 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā apstiprināšanu””.

Ar minēto lēmumu tika nolemts pagarināt detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņu nosakot, ka detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt sešu gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2030.gada 30.decembrim.

Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.