Darbība

nodrošina pašvaldības iepirkumam paredzēto līdzekļu racionālu, efektīvu izlietošanu, pašvaldības iepirkuma procedūras atklātumu un pašvaldības iepirkuma izpildītāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

Sastāvs 

  • Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors;
  • Iepirkumu biroja vadītājs;
  • Iepirkumu biroja vadītāja vietnieks;
  • Attīstības pārvaldes vadītājs;
  • Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļas vadītājs;
  • Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs.

Dokumenti