Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1 mēneša laikā
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apraksts

Atļauja par pašvaldības simbolikas, karoga un ģerboņa attēla vai to elementu izmantošanu izsniegšana nozīmīšu, vimpeļu, suvenīru, uzlīmju, reklāmas plakātu u. c. preču izgatavošanai.

  • Derīguma termiņš
    • uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz diviem gadiem.
  1. Iesniedz iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem
  2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība savu piekrišanu simbolikas izmantošanai dod pēc simbolikas komisijas atzinuma

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

  • Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā
  • Elektroniski var iesniegt iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv

Par Jūrmalas pilsētas simboliku (2015. gada 7. maija saistošie noteikumi Nr. 20)

  1. iesniegums brīvā formā, norādot saistošajos noteikumos noteikto informāciju
  2. izstrādājuma skice vai etalonparaugs

Uzziņas par pakalpojumu

Mārketinga nodaļa

marketings [at] jurmala.lv
Lienes iela 5