Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Sociālais dienests

Talsu šosejā 31, 25. korpuss

Pieņemšanas laiki

 • Pirmdiena 10.00–13.00, 14.00–18.00
 • Otrdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Trešdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Ceturtdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Piektdiena 10.00–13.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apraksts

Servisa dzīvokļa pakalpojums personai ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina pēc iespējas ilgāku neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi mājoklī, saglabājot pašaprūpes iespējas un funkcionēšanu sabiedrībā.  Servisa dzīvokļa pakalpojums tiek sniegts pašvaldības īpašumā esošā dzīvoklī.

Tiesības saņemt servisa dzīvokļa pakalpojumu ir:

 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti un pensionāram ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuram nepieder nekustamais īpašums, ja šī persona atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
  • personai ir noteikts otrais vai trešais aprūpes līmenis, kas pārsniedz iespēju personai patstāvīgi  nodrošināt neatkarīgu dzīvi  personas lietošanā esošajā dzīvojamā platībā;
  • ir saņēmusi ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugošo aprūpes institūcijā, un sociālās rehabilitācijas rezultātā personai šis pakalpojums turpmāk nav nepieciešams.
 • Persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldei iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja dokumentus iesniedz personas likumiskais pārstāvis, tad uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju).
 • Pakalpojumu nevar pieprasīt elektroniski.

Pakalpojumu sniedz pašvaldības iestāde "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", Strēlnieku prosp. 38.

2020. gada 18. jūnija saistošie noteikumi Nr. 16 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"

 1. pase;
 2. ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli; izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvas slimības) neesamību;
 3. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību pakalpojumu saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
 4. ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas personai noteikto aprūpes līmeņa un vajadzību novērtējumu, ja pakalpojums tiek pieprasīts 15.2 6.2.punktā noteiktajā gadījumā.

 

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Anita Jonāne

anita.jonane [at] jurmala.lv