Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta 2.daļas 1.,2.,3.punktu, nodokļa maksātājam ir pienākums rakstveidā informēt pašvaldību šādos gadījumos:

ja iestājas vai izbeidzas tiesības uz šā likuma 1.panta otrajā daļā noteikto atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa — viena mēneša laikā no šo tiesību rašanās vai izbeigšanās dienas;
ja tiek iegūtas valsts vai pašvaldības īpašuma lietošanas vai nomas tiesības — viena mēneša laikā no lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas;
ja tiek iegūts tiesiskais valdījums uz nekustamo īpašumu — viena mēneša laikā no valdījuma tiesību rašanās dienas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz:
  1.motivēts iesniegums, tajā skaitā, uz kādu adresi sūtīt nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma paziņojumu;
  2. īpašuma, lietošanas/nomas/valdījuma tiesības apliecinoši dokumenti;
  3.uzvārda maiņas gadījumā - personību apliecinoši dokumenti;
  4. pilnvarojuma dokumenti.
  Pakalpojumu var pieprasīt
  Jomas ielā 1/5, tālruņi 67093973, 67093977, e-pasts: pasts@jurmala.lv.
  Iesnieguma iesniegšanas veidi
  • Klātiene – iesniedz motivētu iesniegumu ,uzrāda īpašuma vai valdījuma tiesības apstiprinošus dokumentus/ lietošanas vai nomas tiesības apstiprinošus dokumentus, pilnvaru (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona); personu apliecinošus dokumentus.
  • E-pasts – nosūta elektroniski parakstītu motivētu iesniegumu, īpašuma vai valdījuma tiesības apstiprinošus dokumentus/ lietošanas vai nomas tiesības apstiprinošus dokumentus.
  • Korespondence – nosūta motivētu iesniegumu, uzrāda īpašuma vai valdījuma tiesības apstiprinošus dokumentus/ lietošanas vai nomas tiesības apstiprinošus dokumentus, pilnvaru (ja iesnieguma iesniedz pilnvarotā persona).
  • Portāls – epakalpojumi.lv, ja nav jāpievieno papildu dokumenti.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
  • Klātiene – saņem atbildi (vēstuli vai administratīvo aktu)
  • E-pasts – saņem atbildi (vēstuli vai administratīvo aktu)
  • Korespodence – saņem atbildi (vēstuli vai administratīvo aktu)

Uzziņas par pakalpojumu