Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņēmējs: Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģ. Nr.90000056357

  • LV64PARX0002484571003, AS "CITADELE BANKA", kods PARXLV22
  • LV94RIKO0002013119147, AS "Luminor Bank" kods RIKOLV2X
  • LV35UNLA0010010130127, AS "SEB BANKA", kods UNLALV2X
  • LV19HABA0551023726069, AS "SWEDBANK", kods HABALV22

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda personīgā konta numurs (zemei) un/vai personīgā konta numurs (ēkai).

Uzziņas par pakalpojumu

Nodokļu nodaļa

edite.silova [at] jurmala.lv
Jomas iela 1/5