Jūrmalas orientēšanās klubs “Liedags”

juridiskā adrese:   Nometņu iela 2a, Jūrmala, LV 2016
korespondences adrese: Kaugurciema iela 8, Jūrmala, LV2016
kontaktpersona:  Jānis Bergs
tālrunis:  29928638
e-pasts:  orient.navigator@gmail.com