Datums 6. novembris, 2023 – 29. decembris, 2023
Laiks11.00–19.00
Vieta Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā Strēlnieku prospektā 30
Vaivods

Antons Vaivods ir mākslinieks un pedagogs, kas lielāko daļu savas radošās daiļrades mūža aizvadījis Jūrmalā. Mākslinieks ieguvis daudzpusīgu mākslas izglītību - 1974. gadā beidzis Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolu, 1980. gadā absolvējis LMA interjera un iekārtas nodaļu. 2002.gadā Antons Vaivods ieguvis LMA pedagoģisko kvalifikāciju. Iegūtās zināšanas pilnveidotas ilgstošā pedagoģiskajā darbā.

Antons Vaivods darba gaitas Jūrmalas pilsētā uzsācis 1977.gadā kā interešu izglītības skolotājs, vadot tēlotājmākslas studiju. 2002.gadā, nodibinot Jūrmalas Mākslas skolu, Antons Vaivods aktīvi piedalījās skolas izveidošanā un turpina darbu kā pedagogs arī tagad.

Antona Vaivoda audzēkņi regulāri piedalās vizuālās mākslas konkursos Latvijā un ārvalstīs, gūstot izcilus panākumus arī pasaules mērogā. Daudzu gadu garumā pedagoga vadībā tika rīkotas radošās mākslas vasaras izbraukuma nometnes. Kopš 1990. gada Antons Vaivods ir Jūrmalas Mākslinieku grupas biedrs un ar saviem darbiem aktīvi piedalās izstādēs un mākslas projektos.

2014.gadā Antons Vaivods saņēma J.Cimzes balvu par ilggadēju pedagoģisko darbību un būtisku ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā. Mākslinieks  apbalvots ar daudzām pateicībām, atzinības un goda rakstiem par izciliem panākumiem pedagoģiskajā darbā.

Antons Vaivods ir izcils dabas mākslinieks. Ainava ir galvenais izteiksmes veids viņa daiļradē. Bērnībā izjustais dabas tuvums dod iedvesmu nebeidzamām variācijām mākslinieka daiļradē. Vieglā  un dzidrā akvareļu tehnika palīdz atklāt dažādās mainīgās noskaņas dabā. Daba runā ar mums caur Antona Vaivoda darbiem. Dabas daudzveidības brīnums un autora meistarība veido brīnišķīgu mijiedarbību un radošu saskaņu.

Izstādē “Ceļojums” Antons Vaivods dalās ar saviem ceļojumu iespaidiem. Darbi tapuši plenēros gan tuvākās, gan tālākās zemēs. Nosaukumā minētais ceļojums šoreiz ir domājams gan laika, gan telpas nozīmē. Izstādē mēs redzam gan senākus darbus, gan šogad tapušus darbus dažādās grafikas un glezniecības tehnikās. Ceļojot  var sastapties ar cilvēkiem un kultūrām, mūžīgo un mainīgo, telpu un laiku.  Gals top par sākumu, tālais par tuvo. Ceļojumu iespaidi savā daudzveidībā ir nebeidzama tēma  mākslinieka daiļradē.