Darbība

  • nodrošina Jūrmalas pilsētas zīmola attīstību un veicina pilsētas un pašvaldības atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī;
  • nodrošina informācijas pieejamību pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai par pašvaldības darbību un aktualitātēm;
  • nodrošina domes oficiālā viedokļa izplatīšanu sabiedrībā, organizē domes realizētās politikas skaidrošanu pilsētas iedzīvotājiem;
  • pārrauga vienotas pašvaldības publiskās komunikācijas īstenošanu, stiprinot pilsētas pozīciju iedzīvotāju interešu aizstāvībā, biznesa vides nostiprināšanā, investīciju un tūristu piesaistē;
  • sekmē pilsētas iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības pārvaldē un iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti;
  • izstrādā pašvaldības starptautiskās sadarbības programmas un piedalās to īstenošanā;
  • nodrošina pašvaldības sadarbības koordināciju ar starptautiskajām institūcijām un organizācijām atbilstoši pārvaldes kompetencei;
  • nodrošina pašvaldības tūrisma informācijas centru un punktu izveidošanu un darbību.

Dokumenti

Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes nolikums (2018. gada 23. augusta nolikums Nr. 32)

Kontakti