Darbība

izvērtē pašvaldības nekustamo īpašumu cenu ietekmējošos faktorus: kadastrālo vērtību, grāmatvedības bilances vērtību un sertificētu īpašumu vērtētāju, kas saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu veic objekta vērtēšanu, iesniegtos vērtējumus, apstiprina objekta nosacīto cenu un izskata citus ar nekustamā īpašuma vērtību un atsavināšanas procesu saistītos jautājumus.

Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvs

  • Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors;
  • Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;
  • Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs;
  • Centralizētās grāmatvedības vadītājs;
  • Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs;
  • Attīstības pārvaldes vadītājs.

Dokumenti