1.  

Par 2022.gada prioritāšu un maksimālās pašvaldības līdzfinansējuma summas noteikšanu Jūrmalas pilsētas domes iniciatīvas projektu konkursa kategorijā “kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšanas pasākumu īstenošana”

D.Liepiņa

  1.  

Par Jūrmalas muzeja 2022.gada budžeta pieprasījumu

I.Baumane

  1.  

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas 2022.gada budžeta pieprasījumu

S.Brence

  1.  

Par 2022.gada budžeta pieprasījumu Mārketinga un ārējo sakaru Mārketinga nodaļai un Tūrisma informācijas centram

L.Pīpkalēja