Kultūras komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, ka saistīti ar kultūru un mākslu un sniedz atzinumus par tiem.

Dokumenti