Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
04.01.2023.plkst.13.00 līdz 24.01.2023.plkst.23.59
Procedūras veids
Elektroniskā izsole
Norises datums
04.01.2023.plkst.13.00 līdz 03.02.2023.plkst.13.00
Norises vieta
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Izsoles rezultāts: Bez rezultāta


Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Talsu šosejā 64, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 2713, kura kopējā platība ir 1005 m2.

Otrās izsoles sākumcena – 52 720 euro (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit euro).

Izsoles solis – 3 691 euro (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro).

Izsoles dalības maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 5 272 euro (pieci tūkstoši divi simti septiņdesmit divi euro) jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2023.gada 4.janvāra plkst.13:00 līdz 2023.gada 24.janvārim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023.gada 4.janvārī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 3.februārī plkst. 13:00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit