Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Bez rezultāta
Pieteikumu iesniegšana
04.01.2023.plkst.13.00 līdz 24.01.2023.plkst.23.59
Procedūras veids
Elektroniskā izsole
Norises datums
04.01.2023.plkst.13.00 līdz 03.02.2023.plkst.13.00
Norises vieta
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Ventspils šosejā 21, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 4605, kura kopējā platība ir 2846 m2.

Pirmās izsoles sākumcena – 40 000 euro (četrdesmit tūkstoši euro).

Izsoles solis – 2 800 euro (divi tūkstoši astoņi simti euro).

Izsoles dalības maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 4 000 euro (četri tūkstoši euro) jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par zemesgabala pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2023.gada 4.janvāra plkst.13:00 līdz 2023.gada 24.janvārim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023.gada 4.janvārī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 3.februārī plkst. 13:00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit