Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
02.12.2022.plkst.16.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
06.12.2022.plkst.11.15
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Ilze Demme
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093915; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
ilze.demme@jurmala.lv

Izsoles rezultāts: SIA “Restom-2”, reģistrācijas Nr.40203230641; nosolītā gada nomas maksa 23099 eiro


Jūrmalas valstspilsētas administrācija aicina pieteikties pludmales nogabalu nomas tiesību izsolei ar mērķi – atpūtas iespēju nodrošināšanai, sezonas objektu - kafejnīcu, izvietošanai, uz pieciem gadiem.

Pieteikumu iesniegšana nomas tiesību izsolei līdz 2022.gada 2.decembrim plkst.16.00.

Izsoles noteiktas - 2022.gada 6.decembrī no plkst.11:15 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit

Tālrunis uzziņām 67093915; 20282909, e-pasts: ilze.demme@jurmala.lv