Pasūtītājs
Jūrmalas pašvaldības policija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
02.02.2023. plkst.15.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole Slēgta
Norises datums
02.02.2023. plkst.15.00
Norises vieta
Jūrmalas pašvaldības policijā Dubultu prosp. 2
Kontaktpersona
Viktors Kosovskis
Kontaktpersonas tālruņa nr.
26603187 67896982

Izsoles rezultāts: privātpersona, nosolītā summa 322.00 EUR


Jūrmalas pašvaldības policija (turpmāk - JPP), Dubultu prospektā 2, Jūrmalā, LV-2015, paziņo par transportlīdzekļu pārdošanu izsolē:

Transporta līdzekļa modelis, marka

Nosacītā cena (EUR)
tai sk. PVN 21%

Nodrošinājums (EUR)

A/m VW PASSAT FJ 9164

297.00

29.70

Izsolāmās mantas apskati iespējams veikt – Dubultu prospektā 2, Jūrmalā, iepriekš saskaņojot laiku ar JPP Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas saimniecības pārzini Viktoru Kosovski, tālr. +371 67896982, +371 26603187.

Izsoles veids - rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsole norisināsies 2023.gada 02.februārī plkst. 15.00, JPP telpās, Jūrmalā, Dubultu prospektā 2. Epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, izsole notiek bez izsoles dalībnieku klātbūtnes. Piedāvājumu atvēršanas sēde ir slēgta.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jūrmalas pašvaldības policijā – Jūrmalā, Dubultu prospektā 2 un pašvaldības interneta vietnē http://www.jurmala.lv/lv/katalogs

Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt līdz 2023.gada 02. februārim plkst. 15.00 nosūtot pa pastu Jūrmalas pašvaldības policijai uz adresi: Dubultu prospekts 2, Jūrmala, LV-2015, vai nododot personīgi (ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai) Jūrmalas pašvaldības policijā darba dienās (pirmdiena: 8.30-18.00; otrdiena – ceturtdiena: 8.30 – 17.00; piektdiena: 8.30-16.00).

Pretendentam pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas. Nodrošinājuma samaksa jāveic ar pārskaitījumu uz JPP kontu:

Jūrmalas pašvaldības policija
PVN reģ.Nr.90000056554
Bankas nosaukums: AS CITADELE 
Bankas kods: PARXLV22
Bankas konts: LV54PARX0002484577003.