Nomas objekts “Parka nojume ar teritoriju paredzēts uzņēmējdarbības veikšanai, kas nodrošina kafejnīcu darbību un kvalitatīvu parka apmeklētāju brīvā laika pavadīšanas pakalpojuma sniegšanu”.
Pasūtītājs
SIA "Dzintaru koncertzāle"
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
07.06.2022. plkst. 10:30
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
07.06.2022. plkst. 11:00 (ar pretendentu klātbūtni)
Kontaktpersona
Deniss Piļkevičs
Kontaktpersonas tālruņa nr.
+ 371 26191281
Kontaktpersonas e-pasts
info@dzintarukoncertzale.lv vai deniss@dzintarukoncertzale.lv
Izsoles rezultāts
Izsoles uzvarētājs: SIA “LI-JA” reģ. Nr. 44103035350