Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Izsludināta
Procedūras veids
Pārdošana par brīvu cenu
Kontaktpersona
Viktors Kosovskis
Kontaktpersonas tālruņa nr.
+371 26603187

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo par transportlīdzekļa pārdošanu par brīvu cenu:

Transporta līdzekļa modelis, marka

Nosacītā cena (EUR)

t. sk. PVN 21%

Nodrošinājums (EUR)

Kvadricikls ARCTIC CAT  TRV700H1 Cruiser,

2011.gada izlaidums

690.00

0.00

Apskati var veikt, iepriekš saskaņojot laiku ar Jūrmalas pašvaldības policijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i. Viktoru Kosovski pa tālruni +371 26603187.

Atsavināšanas veids – pārdošana par brīvu cenu.

Ar transportlīdzekļa vērtējumu var iepazīties Jūrmalas valstspilsētas administrācijā Jomas ielā 1/5 un pašvaldības interneta vietnē jurmala.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Izsoles”.