Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
10.10.2022. plkst. 14.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
13.10.2022. plkst. 15.00 (pieteikumu atvēršana ar dalībnieku klātbūtni)
Norises vieta
Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Katrīne Luīze Štolca
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67511489; 25676477
Kontaktpersonas e-pasts
Katrine.Stolca@jurmala.lv
Izsoles rezultāts
Izsoles uzvarētājs - SIA "Coffee Address" (reģ. Nr. 40003174017) nosolītā gada nomas maksa - 18200 euro

Jūrmalas valstspilsētas administrācija aicina pieteikties tirdzniecības vietas nomas tiesību atkārtotai izsolei ar mērķi – tirdzniecībai ar saldējumu, riekstiem, augļiem un dārzeņiem, bezalkoholiskajiem dzērieniem, popkornu un cukurvati, uz laiku līdz 2024.gada 31.decembrim.

Izsoles sākumcena jeb nosacītā nomas maksas gadā (bez PVN) – 1400,00 euro (viens tūkstotis četri simti euro, 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.