Pasūtītājs
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
līdz 2022.gada 7.septembrim plkst. 15.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
2022.gada 7.septembrī plkst. 15.00
Norises vieta
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpās Raiņa ielā 53
Kontaktpersona
Ligija Auseja
Kontaktpersonas tālruņa nr.
29278726
Kontaktpersonas e-pasts
Ligija.Auseja@edu.jurmala.lv

Izsoles rezultāts: Bez rezultāta


Jūrmalas Valsts ģimnāzija (turpmāk - JVĢ), Raiņa iela 55, Jūrmalā, LV-2011, paziņo par transportlīdzekļa pārdošanu izsolē:

Transporta līdzekļa modelis, marka

Nosacītā cena (EUR)
tai sk. PVN 21%

Nodrošinājums (EUR)

M/a Renault Master FH 1515

1800.00

180.00

Izsolāmās mantas apskati iespējams veikt – Raiņa ielā 53, Jūrmalā, iepriekš saskaņojot laiku ar JVĢ saimniecības pārzini Ligiju Auseju, tālr. 29278726.

Izsoles veids – rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsole norisināsies 2022. gada 7. septembrī plkst. 15.00, JVĢ telpās, Jūrmalā, Raiņa 53.

Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt līdz 2022.gada 7.septembrim plkst. 15.00 nosūtot pa pastu Jūrmalas Valsts ģimnāzijai uz adresi: Raiņa ielā 53, Jūrmala, LV-2011, vai nododot personīgi (ja to pieļauj epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai) Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, Raiņa iela 53 darba dienās plkst. 9.30-16.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jūrmalas Valsts ģimnāzijā – Jūrmalā, Raiņa ielā 53 vai šeit (2022. gada 28. jūlija lēmums nr. 374 "Par transportlīdzekļa Renault Master, valsts reģistrācijas numurs FH1515, atsavināšanu").

Pretendentam pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas. Nodrošinājuma samaksa jāveic ar pārskaitījumu uz JVĢ kontu:

Jūrmalas Valsts ģimnāzija
PVN reģ.Nr.90000051487
AS CITADELE 
kods PARXLV22
konts LV97 PARX 0002 4845 7700 5.