Galvenie uzdevumi

  • Nodrošina pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo sporta objektu racionālu izmantošanu, tajā skaitā ar materiāli tehnisko aprīkojumu, sporta objektu darbu, to labiekārtošanu un attīstību, savlaicīgi informē un veicina nepieciešamo pārbūvi un remontu apsaimniekotajos objektos. Sekmē sporta objektu attīstību ar mērķi piesaistīt augsta līmeņa sporta pasākumu īstenošanu pašvaldībā.
  • Plāno, īsteno un nodrošina pašvaldības politiku sporta jomā, veicina sporta attīstību un veselīga dzīvesveida sekmēšanu pašvaldībā, sniedz organizatorisku palīdzību pašvaldības sporta izglītības programmu īstenošanā, nodrošina pašvaldības sporta infrastruktūras iespējas īstenot vietēja mēroga, valsts un starptautiskus sporta projektus.

Jūrmalas Sporta servisa centrs

sportaservisacentrs [at] jurmala.lv