Darbība

Padomes darbības mērķis ir sekmēt nevalstiskā sektora un pilsoniskās līdzdalības attīstību Jūrmalas valstspilsētā un aktivizēt dialogu starp domi un NVO, tādējādi rosinot uz viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas veicina NVO un pilsoniskās līdzdalības attīstību pilsētā.

Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana domei par šādiem jautājumiem:

 • pašvaldības lēmumu un stratēģisko plānošanas dokumentu ietekme uz NVO un pilsoniskās līdzdalības attīstību pilsētā;
 • pasākumi sabiedrības informētības, iesaistes un savstarpējās sapratnes veicināšanai;
 • sabiedrības integrācijas procesu veicināšana;
 • nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekme uz pilsoniskās līdzdalības procesiem pilsētā;
 • NVO un domes struktūrvienību vai pašvaldības iestāžu kopēju projektu iniciēšana pilsoniskās līdzdalības veicināšanai un citi padomes locekļu ierosināti jautājumi.

Sastāvs

 • Airēšanas klubs "Majori" (biedrība);
 • Fonds "AKA Jūrmalā" (nodibinājums);
 • Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" (nodibinājums);
 • Aspazijas mantojums (biedrība);
 • Basketbola klubs "Jūrmala" (biedrība);
 • Dubultu evaņģēliski luteriskā draudze;
 • Futbola klubs "Kauguri - PBLC" (biedrība);
 • Geštalta biedrība;
 • Latvijas biedrības "Glābiet bērnus" Jūrmalas nodaļa;
 • Horna biedrība;
 • Jaunatnes atturības federācija (biedrība);
 • Jaunatnes līderu koalīcija (biedrība);
 • Jūrmalas Diabēta biedrība;
 • Jūrmalas Dzīvokļu īpašnieku asociācija (biedrība);
 • Jūrmalas invalīdu un viņu draugu biedrība "Kopā būt";
 • Jūrmalas Latviešu biedrība;
 • Jūrmalas Mūzikas vidusskolas atbalsta fonds (nodibinājums);
 • Jūrmalas Pensionāru biedrība;
 • Jūrmalas pilsētas senioru apvienība (biedrība);
 • Jūrmalas Šaha klubs (biedrība);
 • Jūrmalas Uzņēmēju biedrība;
 • Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība;
 • Ķemeru Iedzīvotāju biedrība;
 • Latvijas Juristu apvienība (biedrība);
 • Latvijas Mākslinieku savienības Jūrmalas Mākslinieku grupa (biedrība);
 • Latvijas Neredzīgo biedrības Jūrmalas teritoriālā nodaļa;
 • Latvijas Poļu savienības Jūrmalas nodaļa (biedrība);
 • Majoru muiža (biedrība);
 • Pasaku māja "Undīne - Zaļais ordenis" (biedrība);
 • ProfBoksa klubs Jūrmalā (biedrība);
 • Sporta klubs RECTOR (biedrība);
 • Tiesībsargājošo iestāžu un speciālo dienestu bijušo darbinieku starptautiskais labdarības un atbalsta fonds "Inter Aid" Latvijā (nodibinājums);
 • Vecās tehnikas klubs MG (biedrība);
 • Velo ceļotāju klubs (biedrība);
 • Veselības un sociālais serviss - Artemīda (biedrība);
 • Zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma asociācija (biedrība);
 • Jūrmalas Sabiedriskais labdarības fonds (nodibinājums);
 • Hokeja klubs "Jūrmala" (biedrība);
 • Biedrība "Lions Club Jūrmala";
 • Patērētāju atbalsta centrs (biedrība);
 • Volejbola komanda "Rietumjūrmala" (biedrība);
 • "Tautas balss" (biedrība);
 • Baltijas Arhitektūras centrs (biedrība);
 • "Es redzu" (biedrība).

Dokumenti

Sabiedriskās padomes nolikums (2016. gada 25. februāra nolikums Nr. 5)