Pumpuru vidusskolas ēka

Programmas

  • Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programma
  • Pamatizglītības programma
  • Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens.
  • Vispārējās vidējās izglītības programmas, matemātikas, dabas zinību un tehnikas virzienu programma.
  • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma.
  • Vispārējās vidējās izglītības programma.

Vēsture

Skola dibināta 1934. gadā.

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 2913901346

Jūrmalas Pumpuru vidusskola

pumpuruvsk [at] edu.jurmala.lv