Darbība

Jūrmalas Kristīgo draudžu padome ir neatkarīga, konsultatīva institūcija, tās lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.

Padome nodrošina iespējami vispusīgu un pilnvērtīgu risināmo problēmu interpretāciju no kristīgā redzes viedokļa un ierosina to izvērtēt Jūrmalas domei un valstspilsētas administrācijai jautājumos, kas saistīti ar ētiku, morāli, ģimenes vērtību stiprināšanu un aizsardzību sabiedrībā, krīžu pārvaldīšanu, ticības jautājumiem, bērnu un jauniešu audzināšanu un citiem sociālajiem jautājumiem.

Sastāvs

 • Jūrmalas domes priekšsēdētājs;
 • Dace Riņķe – Jūrmalas domes deputāte;
 • Anita Adijāne – Jūrmalas domes deputāte;
 • Laima Grobiņa – Labklājības pārvaldes vadītāja;
 • Indra Kalvāne –  Administratīvās nodaļas vadītāja;
 • Arnis Bušs – Dubultu un Bulduru evanģēliski luterisko draudžu mācītājs;
 • Aivars Gusevs – Slokas evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs;
 • Andris Blūms – Jūrmalas katoļu draudžu prāvests;
 • Vladimirs Rjatseps – Svētā Kņaza Vladimira Dubultu pareizticīgās baznīcas virspriesteris;
 • Ansis Roderts – Septītās dienas adventistu Slokas draudzes mācītājs;
 • Leonīds Fiļimonovs – Jūrmalas evaņģēliskās ticības kristiešu draudzes „Dzīvais vārds" mācītājs;
 • Natālija Sisojeva – Evanģēlisko kristiešu baznīcas „Jaunā paaudze" Jūrmalas draudzes mācītāja;
 • Ivans Rošiors – Ķemeru baptistu draudzes mācītājs;
 • Aija Šulce – Svēto apustuļu Pētera un Pāvila Ķemeru pareizticīgo draudzes grāmatvede-lietvede;
 • Vladimirs Maksimovs – Jūrmalas Svētās Trīsvienības Pomoras vecticībnieku draudzes priekšsēdētājs;
 • igumens Jānis (Sičevskis) – Dzintaru Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonas pareizticīgo draudzes pārziņa palīgs.

Dokumenti

Jūrmalas kristīgo draudžu padomes nolikums (2011. gada 27. jūlija rīkojums Nr.1.1-14/312)