Koku vērtēšanas komisija paziņo, ka ir pieņemts lēmums par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu būvprojekta “Elektroapgādes (ārējie tīkli) pārbūve vasarnīcu ciematā “Vārnukrogs”” īstenošanai.

Ciršanas ierosinātājs: vasarnīcu īpašnieku biedrība “Vārnukrogs” un AS “Sadales tīkls”

No 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 2.janvārim  tika rīkota publiskā apspriešana par koku ciršanu. Tās laikā saņemti 308 iedzīvotāju viedokļi un vienas juridiskas personas viedoklis, tajā skaitā 305 “par”  koku ciršanu un četri “pret”.

Būvprojektā plānots nocirst 1907 kokus (8 – 48 cm), tajā skaitā 1814 priedes šādās caurmēru pakāpēs: 8 cm – 176 koki, 12 cm – 232 koki, 16 cm – 274 koki, 20 cm – 295 koki, 24 cm – 214 koki, 28 cm – 228 koki, 32 cm – 158 koki, 36 cm – 140 koki, 40 cm – 74 koki, 44 cm – 21 koks, 48 cm – 2 koki un 93 lapu koki: 8 cm – 21 koks, 12 cm – 28 koki, 16 cm – 11 koki, 20 cm – 15 koki, 24 cm – 4 koki, 28 cm – 7 koki, 32 cm – 3 koki, 36 cm – 4 koki.