BJIC ēka

Darbība

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas, veic interešu izglītības organizatoriski metodisko darbību, kā arī veic darbu ar jaunatni pašvaldībā.

Interešu izglītības programmas 

  • tehniskā jaunrade 
  • kultūrizglītība
  • sporta izglītība (prāta spēles),
  • vides izglītība. 

Nodarbības visās programmās ir bez maksas. 

Vēsture

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs ir izveidots 2009.gada 2.novembrī, reorganizējot Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centru (dibināts 1969.gadā) un Jūrmalas Jauno dabas draugu centru (dibināts  1974.gadā).

Centrs piedāvā

Telpu nomu bērnu pasākumiem, vasaras dienas nometnes, Mini ZOO ar mīļdzīvniekiem. 

Reģistrācijas Nr. 2951901747

Kontakti

Struktūrvienība