BJIC ēka

Darbība

  • īsteno personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas un veic interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību;
  • sekmē jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas.

Interešu izglītības programmas 

  • kultūrizglītības programmas;
  • tehniskās jaunrades programmas;
  • lietišķās un vizuālās mākslas programmas;
  • sporta izglītības programmas;
  • vides izglītības programmas.

Nodarbības visās programmās ir bez maksas. Nodarbību sarakstā iespējamas izmaiņas. 

Pieteikšanās notiek pie skolotāja pulciņa nodarbības laikā. Uzņemšana pulciņā notiek, aizpildot iesnieguma veidlapu.

Vēsture

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs ir izveidots 2009.gada 2.novembrī, reorganizējot Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centru (dibināts 1969.gadā) un Jūrmalas Jauno dabas draugu centru (dibināts  1974.gadā).

Centrs papildus piedāvā

Telpu nomu bērnu pasākumiem, vasaras dienas nometnes, Mini ZOO ar mīļdzīvniekiem.