Lielupē būs jauna sporta zāle un moderna skolas ēka
Aspazijas pamatskolas vizualizācija.

Izglītības programmas:

  • pirmsskolas izglītības programma;
  • pamatizglītības programma;
  • pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Jūrmalas Aspazijas pamatskola

aspazijaspsk [at] edu.jurmala.lv