Pašvaldība Sabiedrība

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltītā svinīgā pasākumā 18. novembrī Dzintaru koncertzālē pasniegti Jūrmalas pilsētas pašvaldības apbalvojumi par ieguldījumu pilsētas attīstībā.

Jūrmalas augstākais apbalvojums – Goda zīme un tituls „Goda jūrmalnieks” – piešķirts zinātniekam, novadpētniekam Valdim Gavaram un ilggadējai Pumpuru vidusskolas direktorei Irēnai Kausiniecei, apbalvojums “Par mūža ieguldījumu” – Jūrmalas Mūzikas vidusskolas klavierspēles pedagoģei Irēnei Štrausei.

Valda Gavara, zinātnieka, inženierzinātņu doktora un novadpētnieka nozīmīgākais devums Jūrmalai un Latvijai ir 2019. gadā atjaunotā Raiņa celtā vasarnīca Poruka prospektā Jaundubultos. Vasarnīcas unikālā atdzimšana sākās 2016. gadā, kad tās atjaunošanu uzņēmās jūrmalnieku Gavaru ģimene. Īstenojot privātu iniciatīvu un ieguldot savus līdzekļus, Raiņa 1904. gadā celtā vasarnīca ir atjaunota tās sākotnējā izskatā. Tādējādi ir saglabāts un nākamajām paaudzēm nodots nozīmīgs kultūrvēsturisks mantojums.

Valdis Gavars ir iesaistījies Jūrmalas vēsturiskās pilsētvides saglabāšanā, aktīvi darbojas Aspazijas un Raiņa dzīves un daiļrades vietu izpētē, popularizēšanā un atjaunošanā. 2018. gadā izdota Valda Gavara grāmata “Mūsu priedes. Rainis un Aspazija Jaundubultos”, kurā atainota viena īpašuma vēsture vairāk nekā gadsimta garumā; vienlaikus tā ir pilsētas vēsture, skatīta gadsimtu griežos.

Lielu ieguldījumu izglītības jomā Jūrmalā devusi Irēna Kausiniece, Pumpuru vidusskolas ilggadēja direktore. Radoša un iniciatīvas bagāta pedagoģe, gandrīz 30 gadu vadījusi skolu. Skola veiksmīgi īstenojusi vairākus starptautiskus projektus, attīstījusi sadarbību ar izglītības iestādēm Somijā, Slovēnijā, Igaunijā, Vācijā. Pumpuru vidusskolas skolēni ik gadus gūst panākumus pilsētas, novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos. Par profesionālo darbību, ilggadēju un radošu darbu pedagoģijā Irēna Kausiniece apbalvota ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstiem, 2010. gadā saņēmusi valsts augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni.

Apbalvojums “Par mūža ieguldījumu” piešķirts Irēnei Štrausei par nozīmīgu devumu jaunās paaudzes muzikālajā audzināšanā un kultūrvērtību stiprināšanā. Irēne Štrause jau 55 gadus māca klavierspēli Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, direktora vietnieces amatā 40 gadus vadījusi izglītības procesu skolā. Viņas bijušie audzēkņi ir šobrīd pazīstami mūziķi un kultūras personības – pianisti Imants Blūzmanis, Endijs Renemanis, Ilana Makarina, Jānis Maļeckis, muzikoloģe Zane Prēdele un citi. Irēne Štrause ir augstu vērtēta kā vadošā klavierspēles metodiķe un lektore klavierskolotāju un pianistu tālākizglītībā. Pedagoģes izstrādātās klavierspēles izglītības programmas un metodes izmanto skolotāji mūzikas skolās visā Latvijā. Irēnei Štrausei 2014. gadā piešķirts Atzinības krusts par nopelniem Latvijas valsts labā, 2015. gadā – Latvijas Nacionālā kultūras centra apbalvojums “Cimzes balva”.

Goda raksts piešķirts Jānim Lasim, apzaļumošanas un vides labiekārtošanas uzņēmuma "JLD" vadītājam par ilgtspējīgu ieguldījumu Jūrmalas pilsētas apstādījumu plānošanā un izveidē; Gunai Kalnačai, Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu un ekspozīciju kuratorei par starptautiskās biennāles “Marīna” organizēšanu un ieguldījumu kultūras dzīves attīstībā Jūrmalā; Baibai Birkai, ilggadējai Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājai par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzībā Jūrmalas pašvaldībā; 

Dacei Umbraško, Jūrmalas Kultūras centra Kauguru kultūras nama vadītājai par Latvijas jauniešu teātru festivāla “Rainis un Aspazija Tev” organizēšanu; Aleksandram Čudam, SIA “Jūrmalas mežaparki” valdes priekšsēdētājam par sociāli atbildīgu un veiksmīgu uzņēmējdarbību, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību; Egonam Liepiņam, SIA "Jūrmalas slimnīca" valdes priekšsēdētājam par nozīmīgu ieguldījumu titula “Gada slimnīca 2018” iegūšanā.

Jūrmalas pilsētas apbalvojumus piešķīra Jūrmalas pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisija, vērtējot pretendentu pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, profesionālos sasniegumus un ieguldījumu gan konkrētajā nozarē, gan Jūrmalas pilsētas attīstībā kopumā.

Jūrmalas pašvaldība augstāko apbalvojumu – Goda zīmi un titulu “Goda jūrmalnieks” – dibinājusi 2015. gadā. To saņēmis izcilākais latviešu populārās mūzikas autors, komponists un pianists Raimonds Pauls, estrādes dziedātāja Laima Vaikule, SIA “Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs, Ķirurģijas nodaļas vadītājs Egons Liepiņš, uzņēmējs Lauris Aleksejevs, pludmales volejbola treneris Genādijs Samoilovs, operdziedātājs Aleksandrs Antoņenko un Jūrmalas pašvaldības SIA „Kauguru veselības centrs” vadītājs Gundars Prolis. Balva “Par mūža ieguldījumu” piešķirta četrkārtējai Eiropas čempionei akadēmiskajā airēšanā, ķīmijas zinātņu doktorei un sabiedriskajai darbiniecei Dainai Šveicai.