Izglītība
Plakāts

Turpinot sarunas par mentālo veselību, 30. septembrī plkst. 18.00 tiešsaistes platformā ZOOM tiks īstenota projekta It’s ok not to be ok* piektā bezmaksas nodarbība “Trauksme, panika un citi mošķi?”, kuru vadīs psihoterapeite Lana Šišlo.

Nodarbībā tiks aplūkota trauksme un tās veidi - sociālā trauksme, veselības trauksme, šķiršanās trauksme u.c. Iepazīsim, kā atpazīt trauksmi, tās fiziskos simptomus, kur un kā tā parādās ikdienā un cik daudz ir par daudz trauksmes. Tāpat arī uzzināsim, kas tad īsti ir panikas lēkmes, kā tās atpazīt, ko darīt?

Šī būs otrā nodarbība ciklā “Emocionālie traucējumi”, kur iepriekš iepazinām stresu, stresa izraisītājus un dažādus stresa menedžmenta veidus. Nākamajā nodarbībā uzzināsim vairāk par skumjām, sērām un depresiju.

Nodarbībās ir divas daļas - teorētiskā un praktiskā daļa, kurās tiek piedāvātas metodes un aktivitātes, ar kuru palīdzību dalībnieki arī turpmāk var izzināt sevi un savas emocijas. Dalībnieki var arī uzdot sev interesējošos jautājumus nozares speciālistiem.

Šī gada laikā tiek īstenotas 10 zinātnē balstītas nodarbības par dažādiem psihiskās veselības jautājumiem, kurās ir iespēja piedalīties jebkuram Jūrmalas jaunietim vecumā no 15 līdz 30 gadiem, bet dalība netiks atteikta arī citiem interesentiem.

Pieteikties nodarbībai var bit.ly/trauksmepanika

Anonīmi uzdot savus jautājumus pirms nodarbības var bit.ly/trauksmejautajumi

Pieteikšanās ar savu īsto vārdu vai tā uzrādīšana nodarbības laikā nav obligāta. Aicinām dalībniekus informēt mūs, ja pēc pieteikšanās apmeklēt nodarbību tomēr nebūs iespējams, jo vietu skaits ir ierobežots, bet pieprasījums - liels.
Vairāk par projektu, gaidāmajām aktivitātēm un visu aktuālo var lasīt Facebook lapā “It’s ok to not be ok” (@projectitsoknottobeok) 
www.facebook.com/projectitsoknottobeok.

It’s ok not to be ok (Kas slēpjas aiz “normāli”) ir Eiropas Solidaritātes korpusa projekts, kura mērķis ir sniegt uz zinātniskiem pētījumiem balstītu informāciju par garīgo veselību un piedāvāt praktiskus risinājumus. Ideja par projektu radās aktīvai jauniešu grupai Jūrmalā pēc tā, kad viņi novēroja, cik ļoti viņu vienaudžu vidū ir izplatīts depresīvs, nomākts garastāvoklis, bezpalīdzības, vientulības, bezcerības, netaisnības izjūtas, motivācijas zudums, agresija. Viņu vēstījums ir vienkāršs: “Tas ir normāli, ja viss nav normāli!”

Projektu realizē biedrība “RED- Radošo Efektu darbnīca” sadarbībā ar Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centru (JIC), koordinē Laura Lazdāne (JIC).

*Projekts It’s ok not to be ok tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.