Sabiedrība Vide
rudens

Lai atbalstītu iedzīvotājus īpašumu sakopšanā, no 18. oktobra līdz 15. novembrim Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība rīko rudens lapu savākšanas akciju. Bioloģiski noārdāmos atkritumus – savāktās koku lapas un zāli – iedzīvotāji varēs nodot bez maksas.

Kur pieteikt lapu izvešanu?

Pieteikumus savākto lapu izvešanai šogad pieņem sadzīves atkritumu apsaimniekotājs Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā – SIA “Clean R”.

Savākto rudens lapu nodošanu sadzīves atkritumu apsaimniekotājam līdz 15. novembrim var pieteikt:

Piesakot bioloģisko atkritumu izvešanu, jānorāda sava adrese, tālruņa numurs un līguma par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu numurs, kā arī maisu skaits.

Ko drīkst ievietot maisos?

Vēršam uzmanību, ka maisos drīkst ievietot tikai savāktās koku lapas un zāli! Bioloģiski noārdāmie atkritumi iedzīvotājiem jāieliek vienreizlietojamos atkritumu maisos (ne lielākos par 100 litriem), tie rūpīgi jāaizsien. Maisus nedrīkst pārpildīt, lai paceļot tie nesaplīstu. Maisu izvietošana ārpus sava īpašuma teritorijas, ielu malās, pirms pieteikuma apstiprināšanas nav atļauta!

Var paši bez maksas nodot atkritumu pieņemšanas laukumā

Šogad tiek nodrošināta papildu iespēja – sākot no 18. oktobra, savākto lapu maisus iedzīvotāji var paši nogādāt un bez maksas nodot SIA “Clean R” apsaimniekotajā dalīti vākto atkritumu pieņemšanas laukumā Ventspils šosejā 61, Jūrmalā, pirmdienās plkst. 15.00–19.00, otrdienās, ceturtdienās, sestdienās plkst. 8.00–12.00, trešdienās, piektdienās plkst. 12.00–16.00 un SIA “Clean R” Jūrmalas Klientu apkalpošanas centra pieņemšanas vietā Fabrikas ielā 11 Jūrmalā darba dienās plkst. 8.00–17.00.

Atkritumu izvešanu kontrolē Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa sadarbībā ar pašvaldības policiju, uzraugot neatļautu atkritumu izvietošanu ielu zaļajās zonās.

Aicinām Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus sakopt savus īpašumus un tiem piegulošās teritorijas!