Izglītība Pašvaldība Sabiedrība
Ilustratīvs foto.

Lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības attīstību Jūrmalā un sakārtotu skolu tīklu un pildītu valstī noteikto regulējumu attiecībā uz  prasībām izglītības iestādēm, Jūrmalā plānots pārveidot trīs skolas –, tā lēmusi Jūrmalas dome 17. februārī. Jūrmalas Jaundubultu vidusskolu plānots reorganizēt par Jūrmalas Jaundubultu pamatskolu, Jūrmalas Mežmalas vidusskolu – par Jūrmalas Mežmalas pamatskolu un Jūrmalas Slokas pamatskolu pievienot Jūrmalas Valsts ģimnāzijai. Izmaiņas stāsies spēkā no jaunā mācību gada, 2022. gada septembrī.

Izmaiņas skolu tīklā primāri pamatotas ar to, ka šajās skolās ir pārāk mazs skolēnu skaits un abās vidusskolās 10.–12. klasēs tas nesasniedz pat pusi no valstī noteiktā minimālā skolēnu skaita vispārējās vidējās izglītības pakāpes klašu grupā. Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”  noteikts, ka minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits pašvaldības izglītības iestādes vidējās izglītības pakāpes klašu grupā valstspilsētās ir 120 izglītojamie, Jūrmalas Mežmalas vidusskolā 10.–12. klasēs izglītību šobrīd iegūst 55 skolēni, Jūrmalas Jaundubultu vidusskolā – 52 skolēni.

Ja pašvaldība valstī noteiktos kritērijus, arī attiecībā uz minimālo skolēnu skaitu, neizpildīs, tad tiks samazināta valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam: pirmajā gadā – 2022./2023. mācību gadā – skola saņem brīdinājumu. Ja arī pēc kvalitātes kritēriju izvērtējuma 2023. gada augustā nav izpildītas kvalitātes prasības, tad 2023./2024. mācību gadā skola saņem 80% no valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksas finansēšanai vidējās izglītības pakāpē. Savukārt, ja trešo gadu pēc kārtas, 2024./2025. mācību gadā izglītības iestāde neizpilda kvalitātes kritērijus, tad saņem 50% no valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksas finansēšanai vidējās izglītības pakāpē. Četrus gadus neizpildot kvalitātes kritērijus, izglītības iestāde zaudē valsts finansējumu pedagogu darba samaksai vidējās izglītības pakāpē. Ar izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces viedokli par skolu tīkla sakārtošanu un optimizāciju var iepazīties ministrijas mājaslapā www.izm.gov.lv.

1. Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas reorganizēšana par Jūrmalas Jaundubultu pamatskolu

Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmās 10.–12. klasēs uz 2022. gada 1. februāri izglītību iegūst 52 izglītojamie, skolēnu skaits ir samazinājies – mācību gada sākumā bija 58, iepriekšējā mācību gadā – 68 izglītojamie, tostarp pēdējo trīs mācību gadu laikā skolēnu skaits 12. klasē nav sasniedzis 20. Dati norāda, ka 10.–12. klasēs nav vērojama tendence izglītojamo skaitam pieaugt, lai tas sasniegtu Ministru kabineta noteikumos noteikto minimālo skaitu – 120 izglītojamie.

Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas skolēniem tiks nodrošināta iespēja turpināt vispārējās vidējās izglītības ieguvi Jūrmalas Kauguru vidusskolā, kas īsteno līdzīgas vispārējās vidējās izglītības programmas, kā arī Jūrmalas Majoru vidusskolā, kurā arī var iegūt vispārējo vidējo izglītību līdzīgās izglītības programmās. Pēc savas izvēles izglītības programmu apguvi varēs turpināt arī citās pilsētas skolās. 

2. Jūrmalas Mežmalas vidusskolas reorganizēšana par Jūrmalas Mežmalas pamatskolu

Jūrmalas Mežmalas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmās 10.–12. klasēs uz 2022. gada 1. februāri izglītību iegūst 55 izglītojamie, mācību gada sākumā un arī iepriekšējā mācību gadā bija 57 izglītojamie. Tādējādi arī Jūrmalas Mežmalas vidusskolā nav vērojama tendence izglītojamo skaitam 10.–12. klasēs pieaugt.

Netālu (1200 metru attālumā) no Jūrmalas Mežmalas vidusskolas atrodas Jūrmalas Kauguru vidusskola, kas īsteno līdzīgas vispārējās vidējās izglītības programmas, kā arī Jūrmalas Valsts ģimnāzija, kurā arī var iegūt vispārējo vidējo izglītību līdzīgās programmās. Līdz ar to ikvienam Jūrmalas Mežmalas vidusskolas 10.–12. klases skolēnam tiks nodrošināta iespēja turpināt vidējās izglītības ieguvi Jūrmalas Kauguru vidusskolā vai Jūrmalas Valsts ģimnāzijā.

3. Jūrmalas Slokas pamatskolas pievienošana Jūrmalas Valsts ģimnāzijai

Jūrmalas Slokas pamatskolā Skolas ielā 3 šajā mācību gadā izglītību iegūst 252 izglītojamie. No pamatskolas ēkas 29 klašu telpām ikdienā pamatskola izmanto 16 klašu telpas. Tas nozīmē, ka šobrīd pamatskolas vajadzībām telpas ir aizpildītas tikai par 49 %.

Lai pilnvērtīgi izmantotu pieejamās mācību telpas, Jūrmalas Slokas pamatskolu pievienos Jūrmalas Valsts ģimnāzijai un ēkā Skolas ielā 3 izglītību varēs iegūt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 1.–4. klašu skolēni, savukārt ēkā Raiņa ielā 55 – Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 7.–12. klašu skolēni un ģimnāzijas korpusā, kas ģimnāzijas ēku savieno ar sporta halli, Raiņa ielā 53, – 5.–6. klašu skolēni.

Jūrmalas Slokas pamatskolas īstenotās izglītības programmas turpinās īstenot Jūrmalas Valsts ģimnāzija, kā rezultātā pašreizējās Jūrmalas Slokas pamatskolas skolēniem tiks nodrošināta iespēja turpināt saņemt kvalitatīvu, mūsdienīgu izglītību ģimnāzijā. Šādas pārmaiņas uzlabos abu skolu līdzšinējo mācību procesu un skolēniem neradīs papildu apgrūtinājumus, jo izglītības programmu īstenošanas vietas atradīsies netālu esošās ēkās.