Izglītība Vide
Bērns pie plakāta

No 7. līdz 13. novembrim visā Latvijā norisinājās ekoskolu Rīcības dienas. Šī gada devīze: “Mazas rīcības – liela ietekme”.

Rīcības dienās piedalījās vairāk nekā 62 600 bērni un jaunieši no vairāk nekā 145 izglītības iestādēm, pievēršot sabiedrības uzmanību klimata pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības izzušanai un vides piesārņojumam.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” bērni, skolotājas un darbinieki šogad uzmanību veltīja bioloģiskajai daudzveidībai un vides piesārņojumam ar savu nedēļas devīzi “Esi atbildīgs savā apkārtējā vidē!”

Bērni veica sakopšanas darbus iestādes teritorijā, apzināja, cik daudz ir koku un krūmu, piedalījās melleņu un hortenziju stādīšanā, ko vecāki bija uzdāvinājuši iestādes pastāvēšanas 55. gadadienā, kā arī izveidoja informatīvu plakātu.

Audzēkņi devās uz Kauguru mežu, lai atjaunotu skudru pūžņa nožogojumu, uzliekot arī atgādni "Būsim saudzīgi pret dabu!" Savukārt pie iestādes žoga tika izvietoti informatīvi plakāti vietējās sabiedrības izglītošanai ar aicinājumu akopt apkārtni un būt atbildīgiem atkritumu šķirošanā.

Šogad Latvijā Ekoskolu programmā iesaistītajām izglītības iestādēm Rīcības dienas ir īpašs notikums, jo notiek jau desmito gadu un starptautiski tajā iesaistās vairāk nekā 750 000 bērnu no 104 valstīm. Rīcības dienas sakrīt arī ar Ēģiptē notiekošo 27. ANO Klimata konferenci, kur politiķiem un ekspertiem jāvienojas par straujāku rīcību klimata pārmaiņu krīzes ierobežošanai.