Sabiedrība Vide
Ēka Edinburgas prospektā

Jūrmalas pašvaldība rīko konkursu "Jūrmalas valstspilsētas skaistākais īpašums 2021" un līdz 30. jūlijam aicina pieteikt skaistākos un sakoptākos īpašumus. Vērtēšana notiks no 9. augusta līdz 15. augustam.

Konkursa mērķis ir veicināt Jūrmalas iedzīvotāju iesaisti pilsētas uzturēšanā un ainaviski pievilcīga pilsētas vizuālā tēla veidošanā un izteikt pateicību Jūrmalas skaistāko dārzus un teritoriju kopējiem un uzturētājiem.

Vērtēšana notiks četrās grupās, katrā grupā tiks noteikti trīs skaistākie īpašumi:

  • individuālās dzīvojamās mājas;
  • daudzdzīvokļu nami;
  • Jūrmalas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības;
  • uzņēmumu teritorija.

Savas teritorijas konkursam var pieteikt īpašnieki, valdītāji vai turētāji, Jūrmalas pašvaldības iestādes, organizācijas un uzņēmējsabiedrības, kā arī uzņēmumi, kas apsaimnieko vai ir izveidojuši privātas teritorijas labiekārtojumu, – ar nosacījumu, ka nekustamā īpašuma īpašnieks ir piekritis dalībai konkursā.

Tiks vērtēts konkursam pieteiktās teritorijas pirmais iespaids, pieguļošās teritorijas sakārtotība; ēku ārējais izskats, žogu, dzīvžogu un citu labiekārtojuma elementu saderība un koptēls; apstādījumu sakoptība, augu izvēle un daudzveidība, akcentējoši elementi dārzā (puķu vāzes, kastes, skulptūras u.c.).

Pieteikšanās konkursam – līdz 30. jūlijam. Pieteikumu var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv, nosūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros Jūrmalā: Jomas ielā 1/5; Raiņa ielā 110 vai Tukuma ielā 30.

Konkursa uzvarētāji saņems Jūrmalas domes Atzinības rakstus un pārsteiguma balvas.