Pašvaldība Būvdarbi

Jūrmalas domes aprīļa sēdē tika lemts nodot publiskajai apspriešanai vairākas būvniecības ieceres. Kauguros plānots būvēt Katastrofu pārvaldības centru, savukārt Slokas ielā 69 - attīstīt jaunu dzīvojamo telpu.  Ieceru īstenošanai izstrādāts lokālplānojums un detālplānojums, kurš tiek nodots publiskajai apspriešanai un jūrmalnieku viedokļu un priekšlikumu uzklausīšanai.

Publiskās apspriešanas ilgs līdz 11. un 12. jūnijam – aicinām jūrmalniekus piedalīties! Ar visiem teritorijas plānošanas paziņojumiem var iepazīties sadaļā Būvniecība–Paziņojumi par teritorijas plānošanu

Kauguros plānota Katastrofu pārvaldības centra būvniecība

Vizualizācija, Katastrofu pārvaldības centrs
Vizualizācija

Lokālplānojuma teritorija atrodas Jūrmalā, Kauguros, teritorijā starp Talsu šoseju, Engures ielu, Mērsraga ielu un Raga ielu. Teritorija nav apbūvēta, tās lielākā daļa ir meža zeme.

Rūpējoties par iedzīvotāju drošību un ugunsdzēsības vides uzlabošanu, teritorijā plānots uzbūvēt Katastrofu pārvaldības centru ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsības depo, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta struktūrvienībām, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes struktūrvienībām un Valsts policijas atbalsta punktu.

 • Publiskā apspriešana norisināsies no 15. maija līdz 12. jūnijam.
 • Publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme notiks 30. maijā plkst. 17.00
 • Dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē lūdzam iepriekš pieteikties līdz 30. maija plkst. 13.00, rakstot uz elektroniskā pasta adresi ilze.karjuse@jurmala.lv vai pa tālruni 67754071 vai 25638713.
 • Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

Slokas ielā plānota savrupmāju, rindu māju un daudzdzīvokļu māju apbūve

Slokas iela 69
Detālplānojuma teritorija Slokas ielā

Detālplānojuma teritorija atrodas Jūrmalā, Dubultos, teritorijā starp Slokas ielu, Salas ielu un Lielupi, tas ir privātīpašums. Pašlaik teritorijā notiek saimnieciskā darbība un tā tiek apsaimniekota.

Izstrādātā detālplānojuma redakcija paredz jaunas dzīvojamās telpas attīstību Jūrmalā, veidojot jaunas zemes vienības un sniedzot risinājumus par apbūves veidošanas principiem; teritorijā plānota savrupmāju, rindu māju un daudzdzīvokļu māju apbūve.

 • Publiskā apspriešana norisināsies no 14. maija līdz 11. jūnijam.
 • Publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme notiks 29. maijā plkst. 17.00.
 • Dalību tiešsaistes sanāksmē lūdzam pieteikt līdz 29. maija plkst. 13.00.
 • Dalībai publiskās apspriešanas sanāksmēs vai konsultācijām klātienē lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz elektroniskā pasta adresi ilze.karjuse@jurmala.lv vai pa tālruni 67754071 vai 25638713.
 • Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

Publiskās apspriešanas laikā ar informācija par publisko apspriešanu un detālplānojuma risinājumiem būs apskatāma Pilsētplānošanas pārvaldē - Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, 1. stāva vestibilā un pie detālplānojuma teritorijas.

Kā izteikt viedokli?

 • Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldē Edinburgas prospektā 75, ievietojot pastkastītē pie ēkas galvenās ieejas.
 • Tos var nosūtīt arī ar pasta starpniecību Jūrmalas valstspilsētas administrācijai, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 un Pilsētplānošanas pārvaldei Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010.
 • Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv.
 • Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Pieņemšana klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni 25638713, vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi ilze.karjuse@jurmala.lv - apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

Aicinām sekot līdzi informācijai par detālplānojuma izstrādi un līdzdalības pasākumiem valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.