Sabiedrība Vide
Poruka prospekta aptauja. Plakāts

Plānojot veidot satiksmes drošības zonu izglītības iestāžu tuvumā Poruka prospektā, aicinām jūrmalniekus, kuri dzīvo vai ikdienā pārvietojas maršrutā Melluži–Pumpuri–Jaundubulti, piedalīties pētījumā par pārvietošanās paradumiem. Pētījums norisināsies no 22. marta līdz 22. aprīlim.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju pārvietošanās paradumus, biežāk izmantotos transportlīdzekļus un ierosinājumus drošākas satiksmes izveidei.

Aptauja

Aicinām aizpildīt aptauju par jūsu pārvietošanās paradumiem Mellužu–Pumpuru–Jaundubultu apkaimē, lai pašvaldība varētu izstrādāt drošus, salāgotus un inovatīvus mobilitātes risinājumus!

Aicinām aptauju aizpildīt šeit

Aptauja ir anonīma, iegūtie rezultāti tiks izmantoti un analizēti kvantitatīvi tikai šajā projektā. Apkopotie dati sniegs labāku priekšstatu par plānotajā drošības zonā nepieciešamajiem risinājumiem un satiksmes reorganizāciju.

Pētījums tiek veikts projektā “Inovatīvi mobilitātes risinājumi zaļai un drošai pilsētvidei” sadarbībā ar projekta partneriem – Transporta ekonomikas institūtu “Transportøkonomisk institutt” (Norvēģija) un mobilitātes tehnoloģiju uzņēmumu “Epigram” (Norvēģija).

Projektā plānots izveidot satiksmes drošības uzlabošanas zonu 1,2 km2 platībā Poruka prospektā. Drošības zona ietver teritoriju posmā no Mellužu estrādes līdz Jaundubultiem: pie Jūrmalas Pumpuru vidusskolas, Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestādēm “Namiņš” un “Taurenītis”, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, Jūrmalas Mākslas skolas, Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, Upes ielā, kas ved uz Mellužu estrādi, pie dzelzceļa stacijām “Pumpuri” un “Jaundubulti”, teritoriju savienojumos ar autobusu pieturvietām “Pumpuri” Kronvalda ielā, “Raiņa priedes” Mēmeles ielā, “Jaundubulti” Alauksta ielā un “Lielupes iela” Lielupes ielā.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots palielināt satiksmes drošību visiem satiksmes dalībniekiem – gan kājāmgājējiem, gan transportlīdzekļu vadītājiem, ieviešot tādus mobilitātes risinājumus un satiksmes organizācijas izmaiņas, kuru nepieciešamību pamato pētījumā iegūtie dati un noskaidrotās iedzīvotāju vajadzības.

Aplikācija

Papildus dalībai aptaujā savā viedierīcē var lejupielādēt aplikāciju “Fotefar”, kura ar mobilās ierīces atrašanās vietas sensoru (GPS) palīdzību fiksēs datus par personas pārvietošanos, tādējādi pētījumā varēs iegūt kartogrāfiskus papildu datus par iedzīvotāju un transportlīdzekļu pārvietošanos plānotās drošības zonas teritorijā.

Datu aizsardzību nodrošina un pilnu atbildību risku gadījumā uzņemas uzņēmums “Epigram”.

Aicinām iesaistīties!

Aicinām iedzīvotājus piedalīties drošības zonas izveidē ar saviem ierosinājumiem un priekšlikumiem.

Vasarā tiks organizētas darbnīcas, kurās iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties, izteikt savu viedokli, lai kopīgi veidotu drošības zonas risinājumus, kas tiks īstenoti turpmākajos gados.

Par projekta turpmākām norisēm informācija tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv un sociālajos tīklos.

Kontaktinformācija saziņai

Plašākai informācijai aicinām sazināties ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecāko eksperti stratēģiskās plānošanas jautājumos Kristiānu Gau; e-pasts kristiana.gau@jurmala.lv, tālruņi 27841547,67737858.

Poruka prospekts
CIVITAS
Amigos