Sabiedrība Vide
Dzintaru tornis

8. novembrī tiks veikta Dzintaru mežaparka skatu torņa dinamisko parametru izpēte, šajā dienā skatu tornis apmeklējumam nebūs pieejams.

Pētniecības nolūkiem paredzēts veikt dinamisko parametru izpēti, nosakot pašsvārstību frekvences, svārstību formas un rimšanu. Iegūtie eksperimentālie dati tiks izmantoti dažādu aprēķina algoritmu testēšanai un zinātnisko publikāciju radīšanai.

Pētnieciskais darbs tiks veikts Rīgas Tehniskās universitātes Būvmehānikas katedras promocijas darba izstrādes ietvaros.

Pētījuma laikā tornis apmeklējumam nebūs pieejams, taču izpētes darba veicēji interesentiem var pastāstīt par saviem mērījumu darbiem.