Bulduru ev.lut.baznīcas lapene
2020. gadā, realizējot publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanas projektu, Bulduru evaņģēliski luteriskās draudzes teritorijā izveidota un uzstādīta lapene, lai nodrošinātu aktivitāšu un pasākumu rīkošanas iespēju.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība aicina pieteikties biedrības, nodibinājumus un reliģiskas organizācijas pašvaldības līdzfinansējumam projektu īstenošanai. Līdzfinansējums tiks piešķirts konkursa veidā. 14. janvārī tiks rīkots informatīvs seminārs par pieteikumu sagatavošanu.

Kā īstenot projektu?

IDEJA – vērsieties biedrībā, nodibinājumā vai reliģiskā organizācijā!

 • iepazīšanās ar nolikumu, konsultācijas ar projekta kontaktpersonu, pieteikuma sagatavošana un iesniegšana – līdz 1. februārim;
 • projektu vērtēšana, apstiprināšana un vienošanās noslēgšana – līdz 2022. gada 2. ceturkšņa beigām;
 • IDEJAS īstenošana!

Informatīvais seminārs par pieteikumu sagatavošanu:

2022. gada 14. janvārī plkst. 12.00 tiks organizēts informatīvs seminārs, kurā projektu iesniedzēji tiks iepazīstināti ar pieteikumu sagatavošanu. 

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar konkursa nozīmi, prioritātēm un iepriekšējo gadu pieredzi. Semināra dalībnieki varēs saņemt ieteikumus, kas jāņem vērā izstrādājot pieteikumus konkursam.

Pieteikšanās semināram tiešsaistē līdz 2022.gada 13.janvārim (ieskaitot): forms.gle/4zX1LrrrzV1EvsDD7.

Atbalstāmās nozares

Tiks atbalstīti projekti šādās jomās:

 • publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai;
 • sabiebrības integrācijas veicināšanai;
 • veselības aprūpes pieejamības palielināšanai un veselīga dzīvesveida veicināšanai;
 • kultūras un mākslas attīstības veicināšanai.

Maksimālais Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90 % no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. Projekti tiks vērtēti atsevišķi katrā kategorijā atbilstoši noteiktajām prioritātēm. Informācija par prioritātēm pieejama Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē.

Projektu īstenošanas periods ir līdz 12 mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas.

Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana

Projektu prioritātes:

 • publiski pieejamu bērnu rotaļu laukumu atjaunošana vai izveide;
 • publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana;
 • publiski pieejamas atpūtas infrastruktūras izveide vai atjaunošana.

Publiski pieejamā teritorija, bērnu rotaļu laukums u. c. infrastruktūra var būt arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā.

Kontaktpersona – Anija Pluģe: anija.pluge@jurmala.lv, tālr. 28675200.

Pasākumi sabiedrības integrācijai

Projektu prioritātes:

 • nacionālā identitāte, valoda un latviskās vērtības. Latviešu valodas lietojuma un nacionālo vērtību stiprināšana sabiedrībā;
 • iekļaujoši pasākumi sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām;
 • multikulturāli pasākumi Jūrmalā dzīvojošo dažādu tautību iedzīvotāju saliedēšanai.

Kontaktpersona – Darja Kulagina: darja.kulagina@jurmala.lv, tālr. 67767347.

Veselības aprūpes pieejamība un veselīga dzīvesveida veicināšana

Projektu prioritātes:

 • fizisko aktivitāšu veicināšana, īpaši ģimenēm ar maziem bērniem;
 • pasākumi saskaņā ar tematisko dienu kalendāru;
 • iedzīvotāju garīgās veselības stiprināšana.

Kontaktpersona – Raimonda Dakša: raimonda.daksa@jurmala.lv, tālr. 27714535.

Kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšana

Projektu prioritātes:

 • laikmetīgu un daudzveidīgu kultūras norišu attīstības veicināšana Jūrmalas apkaimēs, iesaistot iedzīvotājus no Priedaines līdz Ķemeriem;
 • projekti skaidri noteiktām mērķauditorijām, īpaši uzsverot jauniešus, nodrošinot interaktivitāti un iedzīvotāju iesaisti;
 • projekti, kas atspoguļo un popularizē Jūrmalas valstspilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, izcilas kultūras personības, viņu jubilejas, daiļradi un saikni ar Jūrmalu;
 • projekti, kas atspoguļo Eiropas vērtības – “zaļo” domāšanu, digitālo risinājumu pielietojamību un kultūras projektu integrāciju pilsētvidē.

Kontaktpersona – Dace Liepiņa: dace.liepina@jurmala.lv, tālr. 26787796.

Konkursa nolikums un iesniedzamie dokumenti:

Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25.novembra nolikums Nr.54

Jūrmalas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums