Pašvaldība Sabiedrība
Ziemas skats

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība aicina biedrības, nodibinājumus un reliģiskas organizācijas pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam projektu īstenošanai dažādās jomās. Līdzfinansējums tiks piešķirts konkursa veidā. Projekta pieteikuma iesniegšana līdz 2023. gada 1. februārim.

Atbalstāmās nozares:

Tiks atbalstīti projekti šādās jomās:

 • publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai;
 • sabiebrības integrācijas veicināšanai;
 • sabiedrības iesaiste vides pasākumu īstenošanai vides aizsardzības sekmēšanai;
 • kultūras un mākslas attīstības veicināšanai.

Maksimālais Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90 % no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. Projekti tiks vērtēti atsevišķi katrā kategorijā atbilstoši noteiktajām prioritātēm. Informācija par prioritātēm pieejama Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē.

Projektu īstenošanas periods ir līdz 12 mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas.

Projektu prioritātes:

 • publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) bērnu rotaļu laukumu atjaunošana vai izveide;
 • publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) teritoriju labiekārtošana;
 • publiski pieejamas atpūtas infrastruktūras (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošas) izveide vai atjaunošana.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000 eiro.

Kontaktpersona – Anija Pluģe: Anija.Pluge@jurmala.lv , tālr. +371 28675200.

Projektu prioritātes:

 • Nacionālā identitāte, valoda un latviskās vērtības. Latviešu valodas lietojuma un nacionālo vērtību stiprināšana sabiedrībā.
 • Iekļaujošie pasākumi sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.
 • Jūrmalā dzīvojošo dažādu tautību saliedētības, vienojošo pasākumu organizēšana.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000 eiro.

Kontaktpersona – Darja Kulagina: Darja.Kulagina@jurmala.lv , tālr. +371 22547800 .

Projektu prioritātes:

 • Finansējums teritorijas sakopšanai;
 • Koku un krūmu apstādījumu papildināšanai;
 • Kāpu aizsardzības pasākumu īstenošana;
 • Lielupes peldvietu pludmales vides pieejamības uzlabošana;
 • Invazīvo sugu apkarošana.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 3500 eiro.

Kontaktpersona – Anija Pluģe: Anija.Pluge@jurmala.lv , tālr. +371 28675200.

Projektu prioritātes:

 1. laikmetīgu un daudzveidīgu kultūras norišu attīstības veicināšana Jūrmalas apkaimēs, iesaistot iedzīvotājus no Priedaines līdz Ķemeriem;
 2. projekti skaidri noteiktām mērķauditorijām, īpaši uzsverot jauniešus, nodrošinot interaktivitāti un iedzīvotāju iesaisti;
 3. projekti, kas atspoguļo un popularizē Jūrmalas valstspilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, izcilas kultūras personības, viņu jubilejas, daiļradi un saikni ar Jūrmalu;
 4. projekti, kas atspoguļo Eiropas vērtības – “zaļo” domāšanu, digitālo risinājumu pielietojamību un kultūras projektu integrāciju pilsētvidē.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000 eiro.

Kontaktpersona – Dace Liepiņa: Dace.Liepina@jurmala.lv, tālr. +371 26787796.

Vairāk informācijas projektu pieteikumiem sadaļā Atbalsts projektu īstenošanai