Sabiedrība
Glābēji pludmalē

15. septembrī noslēgusies oficiālā peldsezona. Šovasar Jūrmalas peldvietās policijas darbinieku un glābēju iesaiste bija nepieciešama 300 gadījumos, tostarp fiksēti sabiedriskās kārtības pārkāpumi, atrasti pludmalē noklīduši bērni, sniegta pirmā medicīniskā palīdzība un no noslīkšanas izglābti cilvēki.

Jūrmalā ir 13 oficiālās peldvietas, vienpadsmit no tām ir jūras, divas – iekšzemes peldvietas Lielupes krastā.

Izglābti pārgalvīgi peldētāji, uzmeklēti bērni, sniegta medicīniskā palīdzība

Aizvadītajā peldsezonā, no 15. maija līdz 15. septembrim, uzraugot sabiedrisko kārtību un drošību, pludmalē un peldvietās Jūrmalas pašvaldības policijā reģistrēti 300 notikumi, kuros bija nepieciešama policijas darbinieku iesaiste. Pašvaldības policijas darbiniekiem – glābējiem veicot ikdienas darba pienākumus, tika novērsti noslīkšanas gadījumi, sniegta palīdzība bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem cilvēkiem, kā arī atrastas pludmalē pazudušas personas. 2022. un 2023. gadā netika pieļauts neviens noslīkšanas gadījums.

Jūrmalas pašvaldības policijas statistika liecina, ka pārgalvīgu atpūtnieku skaits šajā sezonā būtiski nav mazinājies. Glābēji izglābuši desmit personas – atpūtniekus, kuri ar piepūšamajiem matračiem iepūsti jūrā un peldētājus, kuri peldējuši aiz bojām un paši saviem spēkiem nav varējuši tikt krastā.

Joprojām ir gadījumi, kad bērni dodas peldēties bez pieaugušo uzraudzības, šogad bijuši vairāk nekā 100 šādi gadījumi; policijas darbinieki izteikuši aizrādījumu un  veikuši preventīva rakstura pārrunas ar pieaugušajiem. Šajā sezonā glābēji pludmalē uzmeklējuši 25 no pieskatītājiem noklīdušus bērnus, kuri atrasti un nodoti pieaugušo uzraudzībā.

Atpūtniekiem pludmalē sniegta medicīniskā palīdzība 35 gadījumos, 15 sarežģītākos gadījumos atpūtnieki nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu aprūpē.

Glābēju palīdzība bijusi nepieciešama arī atpūtniekiem uz peldlīdzekļiem. Vienā no negadījumiem, kad jūrā bija apgāzies kuteris, kurā atradās sieviete un vīrietis, vīrietim izdevās nokļūt krastā saviem spēkiem, savukārt sievietei nepietika spēka, lielos viļņos viņa cīnījās par savu dzīvību. Pateicoties policijas darbinieku operatīvai rīcībai, savlaicīgi ierodoties notikuma vietā, sievieti izdevās izglābt un nogādāt krastā.

Preventīvais darbs - sabiedrības informēšana un izglītošana ir viens no veidiem, kā samazināt noslīkušo skaitu un novērst traumu gūšanu uz ūdens. Pateicoties labai sadarbībai starp glābējiem un sabiedrību, Jūrmalas glābējiem izdevās nodrošināt kvalitatīvu uzraudzību un sabiedrisko kārtību peldvietās," vērtē Rinalds Liepiņš, Jūrmalas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pasākumu nodaļas priekšnieks.

"2023. gadā gan pirms, gan peldsezonas laikā glābēji tikās ar bērniem gan izglītības iestādēs, gan reālajā vidē - glābšanas stacijās un tiešā ūdens tuvumā, skaidrojot par iespējamām sekām pārgalvīgas rīcības uz ūdens gadījumā. Sabiedrība tika informēta par drošību uz ūdens, informāciju izvietojot dažādos informatīvajos kanālos. Tāpat glābēji demonstrēja glābšanas procesu un tehnikas paņēmienus, lai būtu izpratne, kā cilvēku glābšana notiek reālajā vidē. Arī ēnu dienā jaunieši izrādīja lielu interesi par glābēju darbu," skaidro R.Liepiņš.

Oficiālā peldsezona ir beigusies, tomēr cilvēki turpina atpūsties Jūrmalas pludmalēs un dodas arī peldēties. Pašvaldības policija arī “klusajā sezonā” aicina izvēlēties peldvietu glābšanas stacijas redzeslokā – pēc peldsezonas beigām darbu turpinās glābšanas stacija Bulduros. Dodoties peldēties, svarīgi ir novērtēt savu veselības stāvokli, laikapstākļus un bez iesildīšanās vingrinājumiem nekādā gadījumā nedoties aukstā ūdenī, nepeldēties alkohola reibumā.

Pamanot situāciju, kad cilvēkam nepieciešama palīdzība, jāizvērtē savas iespējas un iemaņas palīdzēt, par negadījumu Jūrmalas pludmalē nekavējoties jāziņo pa tālruni 29444810 vai 112.

Pludmale rudens–ziemas sezonā

Ziemas periodā pludmalē joprojām būs pieejamas stacionārās, cilvēkiem ar invaliditāti paredzētās, pārģērbšanās kabīnes Brīzes ielā, Kapteiņa Zolta ielā, Vēju ielā un Līgatnes ielā, kuras var izmantot arī ziemas peldētāji.

Oktobrī pludmalē tiks samazināts soliņu un atkritumu konteineru skaits. Atkritumu tvertnes izejās uz jūru būs pieejamas visu gadu.

Aicinām būt saudzīgiem pret vidi un pludmales aprīkojumu bērnu rotaļu un sporta laukumos, neatstāt atkritumus vietās, kur tas nav paredzēts, kā arī atgādinām: Jūrmalas peldvietās mājdzīvniekus ievest ir aizliegts!

Saulriets pludmalē