Sabiedrība Vide
Dundagas iela 4a
Konkursa godalgu individuālo dzīvojamo māju grupā 2021. gadā saņēma īpašums Dundagas ielā.

Pilsētā dārzi un parki zied gan pašvaldības, gan privātās teritorijās. Jūrmala rīko konkursu “Jūrmalas valstspilsētas skaistākais īpašums 2022” un līdz 8. jūlijam aicina pieteikt konkursam skaistākos un sakoptākos īpašumus.

Savas teritorijas konkursam var pieteikt īpašnieki, valdītāji vai turētāji, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes, organizācijas un uzņēmējsabiedrības, kā arī uzņēmumi, kas apsaimnieko vai ir izveidojuši privātas teritorijas labiekārtojumu, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir piekritis dalībai konkursā.

Pieteikumus konkursam, aizpildot veidlapu, var iesniegt elektroniski (pasts@jurmala.lv), nosūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē Apmeklētāju apkalpošanas centros Jūrmalā (Jomas ielā 1/5, Raiņa ielā 110 vai Tukuma ielā 30) līdz 8. jūlijam. Konkursa komisija pieteiktos objektus vērtēs no 18. līdz 22. jūlijam.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad atsevišķi tiks vērtēti arī tie īpašumi, kuru ierīkošanā un projektēšanā piedalījušies speciālisti un arhitekti.

Vērtēšana notiks četrās grupās, katrā tiks noteikti trīs labākie:

  • individuālās dzīvojamās mājas,
  • daudzdzīvokļu nami, 
  • Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, 
  • uzņēmumu teritorija.

Konkursā tiks vērtēts:

  • kopējais iespaids par tīrību un kārtību īpašumā un tam piegulošajā teritorijā;
  • ēku ārējais izskats, žogi, dzīvžogs, vārtiņi, mājas numura zīme, karoga masts vai turētājs;
  • apstādījumu sakoptība, augu sortimenta izvēle un daudzveidība, savdabīgi akcentējoši elementi dārzā (puķu vāzes, kastes, skulptūras, u.c.).

Konkursa uzvarētāji saņems Jūrmalas valstpilsētas pateicības rakstu un goda plāksnīti ar uzrakstu “Jūrmalas valstspilsētas skaistākais īpašums 2022”, pārējie konkursa dalībnieki saņems pārsteiguma balvas.

Tradīcija rīkot konkursu un godināt skaistāko dārzu kopējus Jūrmalā aizsākās pirms vairāk nekā 20 gadiem Ķemeros. Konkursa mērķis ir izcelt pilsētas sakoptākos īpašumus un pateikties to čaklajiem saimniekiem par rūpēm, ko viņi iegulda tīkamas un harmoniskas vides radīšanā savos dārzos, kas papildina Jūrmalas ainavu daudzveidību.