Vide
Zemesgabals

Šī gada maijā Jūrmalas pašvaldība izsludināja metu konkursu jauna vides objekta izveidei Kauguros. Vides objekts ar teritorijas labiekārtojumu iecerēts kā apkaimes iedzīvotāju simboliska satikšanās vieta pie Kauguru kultūras nama. Izstrādāt un iesniegt idejas konkursam var līdz 1.septembrim.

Mākslinieki, dizaineri un citi jomas speciālisti konkursā aicināti izstrādāt priekšlikumus vides objektam, kas ar savu unikalitāti veicinātu Kauguru apkaimes identitātes stiprināšanu un Jūrmalas atpazīstamību. Konkursa žūrija vērtēs idejas oriģinalitāti un jaunradi, koncepcijas atbilstību mērķim, arhitektoniskā un mākslinieciskā risinājuma kvalitāti, iekļaušanos apkārtējā vidē, funkcionalitāti, tehnoloģisko risinājumu, kā arī finansiālo pamatojumu. Kopējais konkursa godalgu fonds ir 5 000 eiro.

Kauguri ir Jūrmalas valstspilsētas apdzīvotākā daļa, kas veidojusies, apvienojot senā zvejniekciema būves ar tipveida daudzstāvu dzīvojamām ēkām, kuru celtniecība īpaši aktivizējās 1960.gados. Apbūvei pakāpeniski augot Slokas virzienā, proporcionāli auga arī iedzīvotāju skaits, un šodien Kauguros dzīvo ap 40% Jūrmalas iedzīvotāju.

Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs Gundars Ūķis stāsta: “Pilsētas struktūras attīstības gaitā nav izveidojies izteikts Kauguru apkaimes centrs, līdz ar to jaunais vides objekts varētu funkcionēt kā mierīga atpūtas un satikšanās vieta ikdienas gaitu krustpunktā starp Kauguru tirgu, baznīcu, iepirkšanās centriem, sporta skolu, veselības centru un pasta nodaļu. Domājot par vides pilnveidošanu un iedzīvotāju labsajūtu, tiks izveidota labiekārtota teritorija, kur pilsētvidē satikt draugus vai netraucēti piestāt, lai izdzertu rīta kafiju un nogaršotu blakus esošajā tirgū nopirktās zemenes.”

Vides objekta izvietošanai izraudzīts zemes gabals Raiņa ielā 110 līdzās Kauguru kultūras namam, kas tiks transformēts modernā, labiekārtotā publiskā telpā ar galveno akcentu – laikmetīgu vides objektu kā simbolisku satikšanās vietu. Skulpturālo objektu iecerēts uzstādīt zālienā iepretim Kauguru kultūras centram, kur tas kļūs par apkaimes identitātes simbolu.

Ar konkursa “Mākslinieciski augstvērtīga vides objekta izveide Jūrmalā” nolikumu var iepazīties Elektroniskās iepirkumu sistēmas vietnē: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/20056.

Metus – vides objekta ieceres (skices, zīmējumi, datorgrafikas, u.tml.) un ainaviskās vides labiekārtojuma priekšlikumus var iesniegt līdz 2022. gada 1. septembrim plkst. 10.00 Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrā Pils ielā 1, iepriekš piesakot savu ierašanos pa tālruni: +371 62001010. Jautājumus par konkursa nolikumu līdz 2022. gada 25. augustam var iesniegt, rakstot e-pasta adresi lauma.senkane@jurmala.lv.