Sabiedrība Mājoklis
Jūrmalnieki arī šogad saņems nodokļa atvieglojumus

Iesniegumi valsts atbalsta saņemšanai primāri tiks pieņemti elektroniski – vienotajā pašvaldību e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv. Aicinām jūrmalniekus iesniegt iesniegumu elektroniski, jo tas ir ērtākais un ātrākais veids iesnieguma iesniegšanai!

Svarīgi! Elektroniski iesniegumus var iesniegt tikai e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv; Jūrmalas pašvaldības oficiālajā e-pasta adresē pasts@jurmala.lv iesniegumi apkures atbalsta saņemšanai netiek pieņemti.

Iedzīvotāji, kam nav iespēju iesniegumu iesniegt elektroniski, to var izdarīt klātienē Jūrmalas valstspilsētas administrācijas apmeklētāju apkalpošanas centros darba laikā.

 1. Vienotajā pašvaldību e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv
  Lai iesniegums atbalsta saņemšanai tiktu apstrādāts ātrāk, aicinām to iesniegt elektroniski!
 2. Klātienē Apmeklētāju apkalpošanas centros Jomas ielā 1/5, Raiņa ielā 110, Tukuma ielā 20, ja nav iespējas iesniegt elektroniski.

darba laikā:

 • pirmdienās plkst. 8.30­–18.00
 • otrdienās–ceturtdienās plkst. 8.30–17.00
 • piektdienās plkst. 8.30–16.00.

Tālruņi informācijai +371 67093997 (darba dienās no plkst.16.00 līdz plkst. 18.00), +37120255873

Iesniegumu atbalsta saņemšanai par iegādāto malku, granulām un briketēm un par apkurei izmantoto elektroenerģiju, kā arī apkurei izmanto sašķidrināto naftas gāzi (propānu-butānu) vai dīzeļdegvielu  var iesniegt:

 • mājokļa īpašnieks,
 • kopīpašnieks,
 • īrnieks
 • vai pilnvarota persona.

Iesniedzot iesniegumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

Savukārt tiem jūrmalniekiem, kuriem dzīvokļos ir centralizētā siltumapgāde vai mājoklis tiek apkurināts ar dabasgāzi, valsts noteiktais atbalsts automātiski tiks iekļauts ikmēneša rēķinā un atbalstam nav atsevišķi jāpiesakās.

 • iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods
 • kontaktinformācija (tālruņa numurs)
 • bankas vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, uz kuru pārskaitīt piešķirto atbalstu.

Kādi dokumenti jāpievieno iesniegumam?

 • Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, piemēram, īres līgums. Ja īpašuma tiesības apliecina zemesgrāmata, tā nav jāuzrāda.
 • Maksājumu apliecinoši dokumenti par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim.
 • Rēķins par apmaksāto apkurei izmantoto elektroenerģiju.
 • Maksājumus apliecinoši dokumneti par apkurei izmanto sašķidrināto naftas gāzi (propānu-butānu) vai dīzeļdegvielu.

! Par vienu mājokli atbalstam var pieteikties ne biežāk kā vienu reizi mēnesī!

Iesniegumus izskata 30 darbdienu laikā.